Rádio Košice Mesto Košice Supermarkety Fresh Plus Letisko Košice Elkem KPK Reklama EXIsport
INFO A TRAŤ

USPORIADATEĽ:
MARK MEDIA s.r.o., Mäsiarska 63, 04001 Košice

SPOLUORGANIZÁTOR:
MESTO KOŠICE

TERMÍN PODUJATIA:
01.09.2017

MIESTO:
Košice, Slovenská republika

ČAS PODUJATIA:
18:00 - 22:00 hod.

ŠTART A CIEĽ BEHU:
Dolná Brána, Hlavná ulica, Košice

TRAŤ:
10 km ( 2 kolá po mestskom okruhu ( historické centrum Košíc )
mapa trate vo formáte PDF

ČASOVÝ LIMIT :
2 hodiny ( 20:00 - 22:00 hod )

REGISTRÁCIA:
23.05.2017 - 01.09.2017 online + 30.08. - 01.09.2017 na mieste prezentácie pretekárov.
( Prípadne do termínu, v ktorom bude organizátor nútený z kapacitných dôvodov registráciu uzavrieť. )

PRAVIDLÁ:
Preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií

HLAVNÉ KATEGÓRIE:
Muži, ženy a tímy.

Kategórie Muži
M39: ( 2001 – 1978 ) vek 16 – 39 rokov
M40: ( 1977 – 1968 ) vek 40 – 49 rokov
M50: ( 1967 – 1958 ) vek 50 – 59 rokov
M60: ( 1957 – 1948 ) vek 60 – 69 rokov
M70: ( 1947 a starší ) vek 70 a viac

Kategórie Ženy
Ž39: ( 2001 – 1978 ) vek 16 – 39 rokov
Ž40: ( 1977 – 1968 ) vek 40 – 49 rokov
Ž50: ( 1967 – 1958 ) vek 50 – 59 rokov
Ž60: ( 1957 a staršie ) vek 60 a viac

VEKOVÝ LIMIT :
16 rokov, t.j, ročník narodenia 2001 a skôr
Usporiadateľ neakceptuje prihlášku mladších pretekárov a pretekárok, pretože preteková vzdialenosť pre nich nie je v súlade (je dlhšia) s rozsahom pretekania sa v Slovenskom atletickom zväze.

CENY PRE VÍŤAZOV:
Traja najrýchlejší účastníci Košice Night Run 2017 v ženskej a mužskej kategórii získajú produktovú podporu v nasledujúcej hodnote:

1. miesto produktová podpora v hodnote 300,- €
2. miesto produktová podpora v hodnote 200,- €
3. miesto produktová podpora v hodnote 100,- €

Najrýchlejší tím s najnižším priemerným časom získa produktovú podporu v hodnote 100,- €

ZÍSKAJ NA ŠTARTOVOM ČÍSLE AJ SVOJE MENO!
Ak sa registruješ a uhradíš registračný poplatok do 30.06.2017, získaš pri prezentácii štartové číslo so svojim menom! Požadované meno vyplníte v registračnom formulári!